quy đồng mẫu số sau : 2/a ; 3/2a ; 5/4a ; 7/a , mẫu chung của các phân số là

quy đồng mẫu số sau : 2/a ; 3/2a ; 5/4a ; 7/a , mẫu chung của các phân số làViết một bình luận

Câu hỏi mới