RÚT GỌN PHÂN SỐ 2³.3³.5 ———- 2³.3.5 bằng bao nhiêu giải dùm mình nha đang cần gấp mọi người ơi

RÚT GỌN PHÂN SỐ
2³.3³.5
———-
2³.3.5 bằng bao nhiêu giải dùm mình nha đang cần gấp mọi người ơiViết một bình luận

Câu hỏi mới