rút gọn phân số sau: -15.8+10+7 / 5.6+20.3

rút gọn phân số sau:
-15.8+10+7 / 5.6+20.3Viết một bình luận

Câu hỏi mới