rút gọn phân số sau: 16 . 17 – 5/ 16 . 16 + 11

rút gọn phân số sau: 16 . 17 – 5/ 16 . 16 + 11

2 bình luận về “rút gọn phân số sau: 16 . 17 – 5/ 16 . 16 + 11”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\dfrac{16 · 17 – 5}{16 · 16 + 11}$
  = $\dfrac{1 · 17 – 5}{1 · 1 + 11}$
  = $\dfrac{17 – 5}{1 + 11}$
  = $\dfrac{12}{12}$ = 1
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới