rút gọn và quy đồng mẫu của các phân số sau : A= 2483-13/4966-26 B=2727-101/7575+303

rút gọn và quy đồng mẫu của các phân số sau :
A= 2483-13/4966-26 B=2727-101/7575+303Viết một bình luận

Câu hỏi mới