Sắp Sếp các số sau theo thứ tự tăng dàn -1/3 1/2 -2/3 0

Sắp Sếp các số sau theo thứ tự tăng dàn -1/3 1/2 -2/3 0

2 bình luận về “Sắp Sếp các số sau theo thứ tự tăng dàn -1/3 1/2 -2/3 0”

 1. Quy đồng lên, ta được:
  -1/3 = ((-1) . 2)/(3.2) = -2/6
  1/2 = (1.3)/(2.3) = 3/6
  -2/3 = ((-2).2)/(3.2) = -4/6
  Ta thấy: -4/6 < -2/6 < 0 < 3/6
  => Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: -2/3; -1/3; 0; 1/2.
   

  Trả lời

Viết một bình luận