Số có dạng 1010…10101 chia hết cho 9999 . Số đó có ít nhất bao nhiêu chữ số 1 ?

Số có dạng 1010…10101 chia hết cho 9999 . Số đó có ít nhất bao nhiêu chữ số 1 ?

1 bình luận về “Số có dạng 1010…10101 chia hết cho 9999 . Số đó có ít nhất bao nhiêu chữ số 1 ?”

 1. Giải đáp:
   Để 1010…10101vdots9999
  Thì 1010…10101vdots9
  ⇒Cần 198 số 1 để 1010…10101vdots9999
  -Vì 198 khi tổng tất cả số vào thì 198vdots9
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới