số học sinh giỏi của lớp 6c bằng 1/11 số học sinh cả lớp .số hs khá chiếm 75% số hs cả lớp có 7 hs trung bình ko có hs yếu và

số học sinh giỏi của lớp 6c bằng 1/11 số học sinh cả lớp .số hs khá chiếm 75% số hs cả lớp có 7 hs trung bình ko có hs yếu và kém.
a lớp 6c có bao nhiê uhs?
b tính số phần trăm số hs trung bình so vs cả lớp (làm tròn đến hàng phần trăm)

1 bình luận về “số học sinh giỏi của lớp 6c bằng 1/11 số học sinh cả lớp .số hs khá chiếm 75% số hs cả lớp có 7 hs trung bình ko có hs yếu và”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Số phần trăm số học sinh giỏi của lớp là: 1/11 . 100% = 100/11 %
  Số phần trăm học sinh trung bình của lớp là:
  100% – 100/11 % – 75% = 175/11 %
  Số học sinh trong lớp là:
  7 : 175/11 % = 44 (học sinh)
  b) Số phần trăm số hs trung bình so vs cả lớp là:
  7 : 44 . 100% = 15,900 %

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới