số học sinh khối 6 của trừng trong khoảng từ 250 đến 300 học sinh, khi xếp thành các hàng 9;10 và 15 người đều vừa đủ. Tính s

số học sinh khối 6 của trừng trong khoảng từ 250 đến 300 học sinh, khi xếp thành các hàng 9;10 và 15 người đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6?Viết một bình luận

Câu hỏi mới