số học sinh khối 6 của trường là 1 số tự nhiên có ba chữ số. Mỗi khi xếp hàng 18, 21, 24 đều vùa đủ hàng. Tìm số học sinh khố

số học sinh khối 6 của trường là 1 số tự nhiên có ba chữ số. Mỗi khi xếp hàng 18, 21, 24 đều vùa đủ hàng. Tìm số học sinh khối 6.

2 bình luận về “số học sinh khối 6 của trường là 1 số tự nhiên có ba chữ số. Mỗi khi xếp hàng 18, 21, 24 đều vùa đủ hàng. Tìm số học sinh khố”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số học sinh khối 6 của trường đó là y.
  Ta có :  Do mỗi khi xếp hàng 18, 21, 24 hàng đều vừa đủ.
  => y chia hết cho 18; 21 và 24.
  => y chia hết cho BCNN ( 18; 21; 24 )
  => y chia hết cho 504
  Mà x là số tự nhiên có 3 chữ số y = 504.
  Vậy, số học sinh khối 6 của trường là : 504.
  @dinhnguyenanhthu315

  Trả lời
 2. Số học sinh khối 6 của trường là 1 số tự nhiên có ba chữ số. Mỗi khi xếp hàng 18, 21, 24 đều vùa đủ hàng. Tìm số học sinh khối 6.
                                                                 Giải
  Gọi x là số hs khối 6 của trường đó.
  Ta có x chia hết cho 18;21;24
  ⇒ x ∈ BC(18;21;24)=B(504)={0;504;1008;…}
  Mà x là số tự nhiên có 3 chữ số
  ⇒ x = 504
  Vậy số hs khối 6 của trường đó là 504hS
                           Xin ctlhn và 5* nha. Chúc bn học tốt.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới