Số học sinh khối 6 của trường là một số tự nhiên có ba chữ số. Mỗi khi xếphàng18,hàng 21, hàng 24 đều vừa đủ hàng. Tính số họ

Số học sinh khối 6 của trường là một số tự nhiên có ba chữ số. Mỗi khi xếphàng18,hàng 21, hàng 24 đều vừa đủ hàng. Tính số học sinh khối 6 của trường đó.
giúp mình với. Cảm ơn

2 bình luận về “Số học sinh khối 6 của trường là một số tự nhiên có ba chữ số. Mỗi khi xếphàng18,hàng 21, hàng 24 đều vừa đủ hàng. Tính số họ”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số học sinh khối 6 của trường đó là : x(học sinh)
  Điều kiện : x \in NN^**; 99 < x < 1000
  Vì số học sinh khi xếp hàng 18, hàng 21, hàng 24 đều vừa đủ hàng nên :
  => x \in BC{18, 21, 24}
  => x \in B(504}
  => x \in {0; 504; 1008; 1512; ….}
  Mà 99 < x < 1000 => x = 504
  Vậy số học sinh khối 6 của trường đó là : 504 học sinh

  Trả lời
 2. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
   gọi số học sinh khối 6 là x in NN
  Ta có : BCN N( 18 ,21,24)
  18 = 2. 3^2
  21 = 3 . 7
  24 = 2^3 . 3
  BC N N ( 18 , 21 , 24 ) = 3^2 . 2^3 . 7 = 504
  vậy Số học sinh khối 6 là : 504 học sinh 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới