Số nào sau đây là hợp số: 21, 23, 43, 91.

Số nào sau đây là hợp số: 21, 23, 43, 91.

2 bình luận về “Số nào sau đây là hợp số: 21, 23, 43, 91.”

 1. Giải đáp: 21;91 là hợp số.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Trong các số trên thì số 21;91 là hợp số.
  Vì 21 có ước là: 1;3;7;21.
      91 cớ ước là: 1;7;13;91.
  Do 2 số trên có ước khác 1 và chính nó nên nó là hợp số.
  – Còn: 23 có ước là: 1;23.
                  43 có ước là: 1;43.
  Do 2 số trên có ước là 1 và chính nó nên nó là số nguyên tố.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới