so sánh -5/6 và 63/-70 giúp mình với ạ

so sánh -5/6 và 63/-70
giúp mình với ạ
Viết một bình luận