so sánh mà không quy đồng mẫu ( tử ) : 17/33 và 13/27

so sánh mà không quy đồng mẫu ( tử ) :
17/33 và 13/27Viết một bình luận

Câu hỏi mới