So sánh phân số : a)-15/-17 và 16/-19 b) 3/2 :2/3 và 1/6 c)13/57 và 29/38

So sánh phân số :
a)-15/-17 và 16/-19
b) 3/2 :2/3 và 1/6
c)13/57 và 29/38

1 bình luận về “So sánh phân số : a)-15/-17 và 16/-19 b) 3/2 :2/3 và 1/6 c)13/57 và 29/38”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới