tại một cửa hàng,mặt hàng sau khi đc giảm giá 10% đc niêm yết là 2200000 .tính giá gốc của mặt hàng (trc khi đc giảm giá)

tại một cửa hàng,mặt hàng sau khi đc giảm giá 10% đc niêm yết là 2200000 .tính giá gốc của mặt hàng (trc khi đc giảm giá)

2 bình luận về “tại một cửa hàng,mặt hàng sau khi đc giảm giá 10% đc niêm yết là 2200000 .tính giá gốc của mặt hàng (trc khi đc giảm giá)”

 1.                                                giải :
    giá gốc của mặt hàng là :
              2200000 : 10/100 = 22000000 ( đồng )
                  ĐS :  22000000 đồng
  ( Cho mik xin câu trả lời hay nhất nha ^^)

  Trả lời
 2. Cửa hàng được giảm giá số tiền là:
         2 200 000.10%=220 000(đồng)
  Gía gốc của mặt hàng(trước khi được giảm giá)là:
        2 200 000 + 220 000= 2 420 000 (đồng)
                Vậy….
  @hmydzs1tg

  Trả lời

Viết một bình luận