Tam giác đều ABC có cạnh AB= 3cm, khi đó cạnh AC là:

Tam giác đều ABC có cạnh AB= 3cm, khi đó cạnh AC là:

2 bình luận về “Tam giác đều ABC có cạnh AB= 3cm, khi đó cạnh AC là:”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: $\triangle$ ABC là tam giác đều
  => AB=AC=BC ( tính chất của tam giác đều)
  AB = 3cm => AC = 3cm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới