Thắng ra một siêu thị 3,5 kg quả bơ sáp 2 kg táo giá chưa tính thuế của 1 kg bơ sáp là 40.000đ 1,4 kg táo là 25.000 a) tính

Thắng ra một siêu thị 3,5 kg quả bơ sáp 2 kg táo giá chưa tính thuế của 1 kg bơ sáp là 40.000đ 1,4 kg táo là 25.000
a) tính tổng số tiền hàng
b) khi thanh toán thẳng phải trả thêm thuế V A T thuế giá trị gia tăng được tính bằng 10% số tiền hàng tính tiền thắng phải thanh toánViết một bình luận

Câu hỏi mới