Thứ tự nào dưới đây là thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc? A. Nhân và chia Luỹ thừa Cộng và

Thứ tự nào dưới đây là thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc?
A. Nhân và chia Luỹ thừa Cộng và trừ
B. Cộng và trừ Nhân và chia Luỹ thừa
C. Luỹ thừa Nhân và chia Cộng và trừ
D. Luỹ thừa Cộng và trừ Nhân và chia

2 bình luận về “Thứ tự nào dưới đây là thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc? A. Nhân và chia Luỹ thừa Cộng và”

 1. Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc:
  Lũy thừa->Nhân và chia->Cộng và trừ.
  Vậy chọn đáp án C.

  Trả lời
 2. Thứ tự nào dưới đây là thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc?
  A. Nhân và chia Luỹ thừa Cộng và trừ
  B. Cộng và trừ Nhân và chia Luỹ thừa
  C. Luỹ thừa Nhân và chia Cộng và trừ
  D. Luỹ thừa Cộng và trừ Nhân và chia
       Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc là :
       Lũy thừa -> Nhân, chia -> Cộng, trừ
  => Chọn C

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới