Thư viện của 1 trường có khoảng từ 400 đến 600 quyển sách. Nếu xếp vào giá sách mỗi ngăn 12 quyển, 15 quyển hoặc 16 quyển đều

Thư viện của 1 trường có khoảng từ 400 đến 600 quyển sách. Nếu xếp vào giá sách mỗi ngăn 12 quyển, 15 quyển hoặc 16 quyển đều vừa đủ ngăn. Tính số sách của thư viện.

2 bình luận về “Thư viện của 1 trường có khoảng từ 400 đến 600 quyển sách. Nếu xếp vào giá sách mỗi ngăn 12 quyển, 15 quyển hoặc 16 quyển đều”

 1. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết
   Gọi số sách thư viện là : x
  Ta có : xvdots12;xvdots15;xvdots16
  =>x∈BC(12;15;16)
  12=2^2. 3
  15=3.5
  16=2^4
  =>BCN N(12;15;16)=2^4.3.5=240
  BC(12;15;16)=B(240)={0;240;480;720;…}
  Mà 400<x<600
  =>x=480
  Vậy số sách thư viện là 480 quyển

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới