Thực hiện phép tính: -237 x 28 + 28 x 137 help me;) giải thích các bước giải rõ ràng nha, tks

Thực hiện phép tính:
-237 x 28 + 28 x 137
help me;) giải thích các bước giải rõ ràng nha, tks

2 bình luận về “Thực hiện phép tính: -237 x 28 + 28 x 137 help me;) giải thích các bước giải rõ ràng nha, tks”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới