thực hiện phép tính(tính hợp lí nếu có thể) 4/5+(-5/4)

thực hiện phép tính(tính hợp lí nếu có thể) 4/5+(-5/4)Viết một bình luận

Câu hỏi mới