Tỉ số phần trăm của hai đại lượng 74,4cm và 6m là A. 124% B. 12,4% C. 1,24% D. 0,124%

Tỉ số phần trăm của hai đại lượng 74,4cm và 6m là
A. 124%
B. 12,4%
C. 1,24%
D. 0,124%

2 bình luận về “Tỉ số phần trăm của hai đại lượng 74,4cm và 6m là A. 124% B. 12,4% C. 1,24% D. 0,124%”

 1. Giải đáp:
  Tỉ số phần trăm của hai đại lượng 74,4cm và 6m là
  A. 124%
  B. 12,4%
  C. 1,24%
  D. 0,124%
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi : 6m = 600 cm
  Tỉ số phần trăm của hai đại lượng 74,4cm và 6m là
  74,4 : 600 x 100 = 12,4 %
   

  Trả lời

Viết một bình luận