tìm 1 phân số , biết tử lớn hơn mẫu 14 đơn vị. Nếu thêm 8 cho cho cả tử và mẫu thì phân số đó trở thành phân số tối giản 4/3

tìm 1 phân số , biết tử lớn hơn mẫu 14 đơn vị. Nếu thêm 8 cho cho cả tử và mẫu thì phân số đó trở thành phân số tối giản 4/3Viết một bình luận

Câu hỏi mới