tìm x ( 2 x – 4 ) mũ 2 = 35 + 1 mũ 2021 trong một buổi đồng diễn thể dục có khoảng 220 đến 290 học sinh tham gia cô tổng phụ

tìm x
( 2 x – 4 ) mũ 2 = 35 + 1 mũ 2021
trong một buổi đồng diễn thể dục có khoảng 220 đến 290 học sinh tham gia cô tổng phụ trách yêu cầu các em xếp thành các hàng 10 hàng 15 và hàng 12 vừa đều vừa đủ tính số học sinh tham gia buổi đồng diễn thể dục
giúp mình vơi làm câu mô biết nha

2 bình luận về “tìm x ( 2 x – 4 ) mũ 2 = 35 + 1 mũ 2021 trong một buổi đồng diễn thể dục có khoảng 220 đến 290 học sinh tham gia cô tổng phụ”

 1. 1) (2 . x – 4)^2 = 35 + 1^2021
  (2x-4)^2 = 35+1 = 36
  (2x-4)^2 = (+-6)^2
  => 2x-4 in {+-6}
  => x in {5 ; -1}
  Vậy x in {5;-1}
  ————————————————–
  2) Giải
  Gọi số học sinh cần tìm là a (bạn) (a in NN ; 220 < a < 290)
  => a in BC(10,15,12)
  10 = 2 . 5
  15 =3 .5
  12 = 2^2 . 3
  => \text{BCNN(10,15,12)} = 2^2 . 3 . 5 = 60
  => a in {0 ; 60 ; 120 ; 180 ; 240 ; 300; … }
  Mà 220 < a < 290 => a = 240
  Vậy số học sinh cần tìm là 240 bạn
   

  Trả lời
 2. a)
       (2x-4)^2=35+1^2021
  ⇒(2x-4)^2=35+1
  ⇒(2x-4)^2=36
  ⇒(2x-4)^2=(±6)^2
  TH1: 2x-4=6
  ⇒2x=6+4
  ⇒2x=10
  ⇒  x=5
  TH2:2x-4=-6
  ⇒2x=-6+4
  ⇒2x=-2
  ⇒  x=-1
  Vậy, x=5 hoặc x=-1
  b)
  Gọi số học sinh đó là: x (x∈N*)
       x \vdots 10;15;12
  ⇒ x∈B(10;15;12)
  Có: 10=2.5
          15=3.5
           12=2^2 .3
  $⇒BCNN(10;15;12)=2^2 .3.5=60$
  ⇒BC(10;15;12)=B(60)={0;60;120;180;240;300;…}
  Mà 220≤x≤290
  ⇒ x=240
  Vậy, số học sinh đó là: 240 học sinh
  *** $2k10kaitokid$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới