Tìm x `3/4`- x × `4/7` = `7/2`

Tìm x
`3/4`- x × `4/7` = `7/2`

2 bình luận về “Tìm x `3/4`- x × `4/7` = `7/2`”

 1. Giải đáp:
   x = -77/16
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  3/4 – x $\times$ 4/7 = 7/2
               x $\times$ 4/7 = 3/4 – 7/2
               x $\times$ 4/7 = 3/4 – 14/4
               x $\times$ 4/7 = -11/4
                          x = -11/4 : 4/7
                          x = -11/4 $\times$ 7/4
                          x = -77/16
                 Vậy x = -77/16
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới