Tìm x : (x-3,5): 3 1/2 -2,5= -1 3/4

Tìm x :
(x-3,5): 3 1/2 -2,5= -1 3/4

2 bình luận về “Tìm x : (x-3,5): 3 1/2 -2,5= -1 3/4”

 1. (x-3,5):3(1)/2-2,5=-1(3)/4
  =>(x-7/2):(7)/2-5/2=-7/4
  =>(x-7/2):(7)/2=-7/4+5/2
  =>(x-7/2):(7)/2=-7/4+(10)/4
  =>(x-7/2):(7)/2=3/4
  =>x-7/2=3/4 xx 7/2
  =>x-7/2=(21)/8
  =>x=(21)/8+7/2
  =>x=(21)/8+(28)/8
  =>x=(49)/(8)
  Vậy x=(49)/8
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: (x-3,5) : 31/2 -2,5 =-13/4
  <=>(x-3,5): 31/2 = -3/4
  <=>x-3,5= -11,625
  <=>x=-8,125
  Vậy x=-8,125
  Áp dụng: Quy tắc chuyển vế đổi dấu
  $#thangbuiduy$
  $Chúc bạn học tốt!!!$ 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới