tìm 4 chữ số tự hiên chẵn liên tiếp có tổng là 5420

tìm 4 chữ số tự hiên chẵn liên tiếp có tổng là 5420

2 bình luận về “tìm 4 chữ số tự hiên chẵn liên tiếp có tổng là 5420”

 1. Gọi 4 số cần tìm là a, a+2, a+3, a+4
  Ta có: 
  a + (a + 2) + (a + 3) + (a + 4) = 5420
  => 4a + 12 = 5420
               4a = 5420 – 12
               4a = 5408
                 a = 5408 : 4
                 a = 1352
  => a + 2 = 1354
       a + 4 = 1356
       a + 6 = 1358
  Vậy 4 số tự nhiên chẵn liên tiếp có tổng bằng 5420 là: 1352, 1354, 1356, 1358
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta gọi 4 số tự nhiên chẵn lần lượt là : a;a+2;a+4;a+6
   Ta có : a+(a+2)+(a+4)+(a+6)=5420
  =>a+a+2+a+4+a+6=5420
  =>4a+(2+4+6)=5420
  =>4a+12=5420
  =>4a=5420-12
  =>4a=5408
  =>a=5408:4
  =>a=1352
  Vậy 4 số tự nhiên chẵn liên tiếp đó là : 1352;1354;1356;1358
  hơi lâu nên bạn thông cảm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới