tìm x x +8,5=21,7 2,1 +x = -5,3

tìm x
x +8,5=21,7
2,1 +x = -5,3

2 bình luận về “tìm x x +8,5=21,7 2,1 +x = -5,3”

Viết một bình luận