Tìm x a) 3x/9 = 2/6 b) 1/3 .(x+5/2)=-2 c) 2/x = x/8 Chu vi một sân hình chữ nhật là 100m. Biết chiều dài bằng 150% chiều rộng

Tìm x
a) 3x/9 = 2/6
b) 1/3 .(x+5/2)=-2
c) 2/x = x/8
Chu vi một sân hình chữ nhật là 100m. Biết chiều dài bằng 150% chiều rộng. Tính diện tích của sân đóViết một bình luận

Câu hỏi mới