tìm a ,b biết a + b bằng 128 và ƯCLN \a,b\bằng 16

tìm a ,b biết a + b bằng 128 và ƯCLN \a,b\bằng 16

2 bình luận về “tìm a ,b biết a + b bằng 128 và ƯCLN \a,b\bằng 16”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   vì ƯCLN( a ; b ) = 1 $=>$ $\left \{ {{a=16 . m} \atop {b = 16 . n}} ( m;n∈ N ) ; (m;n) = 1 \right.$ 
  Ta có : a + b = 128
  => $16 . m + 16 . n = 128$
  => $16 . ( m + n ) = 128$
  => $m + n = 128 : 16 = 8$
  Mà ( m ; n ) = 1 $=>$  $\left \{ {{m=1} \atop {n = 7}} \right.$ hoặc$\left \{ {{m = 3} \atop {n = 5}} \right.$ hoặc $\left \{ {{m =7} \atop {n= 1}} \right.$  hoặc $\left \{ {{m = 5} \atop {n = 3}} \right.$ 
  $\text{Các cặp giá trị ( a ; b ) tương ứng là :}$
  $\text{( 16 ; 112 ) ; ( 48 ; 80 ) ; ( 112 ; 16 ) ; (}$
  $\text{ 80 ; 48 )}$
  $#hthy2407$

  Trả lời
 2. Giải đáp:  (a;b)= (16;112); (112;16); (80;48); (48;80)
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì ƯCLN(a;b)= 16 nên 
  ⇒ a $vdots$ 16 ⇒ a=16k
      b $vdots$ 16 ⇒ b=16q
           ƯCLN(k;q)=1
  Vì: a+b⇒16k+16q=128
             ⇒16(k+q)= 128 ⇒ k+q=8
  k       1          7           5          3            
  q       7          1           3          5
   
  a       16         112         80        48
  b      112         16          48        80
  Tớ gửi cậu, chúc cậu học tốt nkaaa <33
  #khanhz._lynw_.<33

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới