Tìm a;b biết: BCNN(a;b) = 150 và ab = 3750

Tìm a;b biết:
BCNN(a;b) = 150 và ab = 3750

2 bình luận về “Tìm a;b biết: BCNN(a;b) = 150 và ab = 3750”

 1. ƯCLN(a;b)=3750:150=25
  Ta có: a=25xxm và b=25xxn với ƯCLN(m;n)=1
  mặt khác: axxb=3750 =>25xxmxx25xxn= 3750 hay mxxn=6
  Nếu m=1 và n=6 thì a=25 và b=150
  Nếu m=6 và n=1 thì a=150 và b=25
   

  Trả lời
 2. ƯCLN(a;b)=3750 : 150 = 25
  Ta có:
  a=25.m và b=25.n ( ƯCLN(m;n)=1 )
  Mặt khác: a . b=3750 => 25.m.25.n= 3750 hay m.n=6
  Nếu m=1 và n=6 thì a=25 và b=150
  Nếu m=6 và n=1 thì a=150 và b=25
  Vậy ( a , b ) $\in$ { ( 25 ; 150 ) ; ( 150 ; 25 ) }
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới