tìm a và b ( 2-a ).(b+3) = 5 (1 -2a ) . ( b-20 = 18 ab + a – b= 8 2ab – a + 4b = 13 nhanh giúp em, gấp lắm ạ

tìm a và b
( 2-a ).(b+3) = 5
(1 -2a ) . ( b-20 = 18
ab + a – b= 8
2ab – a + 4b = 13
nhanh giúp em, gấp lắm ạViết một bình luận

Câu hỏi mới