tìm ab biết Ab3 = 3/4 của số 3ab

tìm ab biết
Ab3 = 3/4 của số 3abViết một bình luận

Câu hỏi mới