Tìm BC của 8;9;12 helppppppppppppp

Tìm BC của 8;9;12
helppppppppppppp

2 bình luận về “Tìm BC của 8;9;12 helppppppppppppp”

 1. Có: 8=2^3
          9=3^2 
          12=2^2 .3
  $⇒BCNN(8;9;12)=2^3 .3^2=72$
  $⇒BC(8;9;12)$ =B(72)={0;72;144;216;288;360;…}
  *** $2k10kaitokid$

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: 8 = 2³
             9 = 3²
             12 = 2².3
  -> BCNN(8,9,12) = 2³.3²= 72
  ⇒ BC(8,9,12) = B(72) = {0;72; 144; 216; 288; 360;…..}
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới