Tìm x biết : ( -x ) . ( -24 ) = 48

Tìm x biết :
( -x ) . ( -24 ) = 48

2 bình luận về “Tìm x biết : ( -x ) . ( -24 ) = 48”

Viết một bình luận