Tìm x biết: 7/X-1=X+1/9

Tìm x biết: 7/X-1=X+1/9

2 bình luận về “Tìm x biết: 7/X-1=X+1/9”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  7/(x-1)=(x+1)/9(x\ne1)
  =>(x-1)(x+1)=7.9
  =>x(x+1)-(x+1)=63
  =>x^2+x-x-1=63
  =>x^2=64
  =>x=\pm8
  Vậy x\in{8;-8}

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   7/(x-1)=(x+1)/9
  <=>(x+1)(x-1)=63
  <=>x^2-1      =63
  <=>x^2          =64
  =>x               =+-8
  =>Vậy x=+-8

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới