Tìm x,biết: a)-2x+15=-27 b)-5(x+7)=125 c)-30-3x=45

Tìm x,biết:
a)-2x+15=-27
b)-5(x+7)=125
c)-30-3x=45

2 bình luận về “Tìm x,biết: a)-2x+15=-27 b)-5(x+7)=125 c)-30-3x=45”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)-2x + 15 = -27
  -2x = -27 – 15
  -2x = -27 +(-15)
  -2x = -42
  x = (-42):(-2)
  x = 21
  Vậy x = 21
  b) -5(x+7)=125
  x + 7 = 125:(-5)
  x+7=-25
  x = -25 – 7
  x = -25+(-7)
  x = -32
  c) -30-3x=45
  -30+(-3x)=45
  -3x=45-(-30)
  -3x=45+30
  -3x=75
  x=75:(-3)
  x=-25
  Vậy x=-25
   

  Trả lời
 2. Bạn tham khảo nhé :
  a, -2x+15=-27
  -2x=-27-15
  -2x=-42
  x=(-42):(-2)
  x=21
  Vậy x=21
  b, -5.(x+7)=125
  x+7=125:(-5)
  x+7=-25
  x=-25-7
  x=-32
  Vậy x=-32
  c, -30-3x=45
  3x=-30-45
  3x=-75
  x=(-75):3
  x=-25
  Vậy x=-25
  —Chúcbạnhọctốt—
  $#nguyenthihongngoc8292$
  $hoidap247$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới