Tìm x, biết: H = {x Z | -3 < x 3}

Tìm x, biết:
H = {x Z | -3 < x 3}

2 bình luận về “Tìm x, biết: H = {x Z | -3 < x 3}”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới