tìm bộ 3 số nguyên tố khác nhau mà hiệu 2 số nguyên tố liên tiếp bằng 2

tìm bộ 3 số nguyên tố khác nhau mà hiệu 2 số nguyên tố liên tiếp bằng 2

2 bình luận về “tìm bộ 3 số nguyên tố khác nhau mà hiệu 2 số nguyên tố liên tiếp bằng 2”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có bộ 3 nguyên tố  : 3,5,7
  +) Ta có : 5-3=2 ( thỏa mãn ) 
  + ) Ta có : 7 – 5 = 2 ( thỏa mãn )
  mà 7 , 5 đều là số nguyên tố (thõa mãn ) 
   

  Trả lời

Viết một bình luận