tìm cá bội khác 0 của số 11 ,lớn hơn -50 và nhỏ hơn 100

tìm cá bội khác 0 của số 11 ,lớn hơn -50 và nhỏ hơn 100

2 bình luận về “tìm cá bội khác 0 của số 11 ,lớn hơn -50 và nhỏ hơn 100”

 1. Tập hợp bội là số tự nhiên của 11 lớn hơn -50 và nhỏ hơn 100
  B(11)={-44;-33;-22;-11;0;11;22;33;44;55;66;77;88;99}
  #Pau
   

  Trả lời
 2. B(11){…-44;-33;-22;-11;0;11;22;33;44;55;66;77;88;99…}
  Vì bội 11 khác 0 bé hơn 100 và lớn hơn -50
  Nên
  B(11){-44;-33;-22;-11;11;22;33;44;55;66;77;88;99}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới