tìm các chữ số a,b sao cho a56b chia hết cho 45

tìm các chữ số a,b sao cho a56b chia hết cho 45Viết một bình luận

Câu hỏi mới