tìm các số nguyên a,b thỏa mãn :ab+2a-b=4

tìm các số nguyên a,b thỏa mãn :ab+2a-b=4

1 bình luận về “tìm các số nguyên a,b thỏa mãn :ab+2a-b=4”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  ab+2a-b=4 (a;b in Z)
  <=>ab+2a-b-4=0
  <=>ab+2a-b-2-2=0
  <=>a(b+2)-(b+2)=2
  <=>(a-1)(b+2)=2
  Ta có : 1.2=2.1=-1.(-2)=-2.(-1)
  Vậy a;b={(3:-1);(-1;-3)}

  tim-cac-so-nguyen-a-b-thoa-man-ab-2a-b-4

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới