tìm các số nguyên x biết -6 < x < -3 1 / x + 2 < 1

tìm các số nguyên x biết
-6 < x < -3
1 / x + 2 < 1

2 bình luận về “tìm các số nguyên x biết -6 < x < -3 1 / x + 2 < 1”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, Ta có :
  -6 < x < -3
  Vậy các số nguyên thỏa mãn yêu cầu trên là : -5 ; -4.
  b, Ta có :
  1 / x + 2 < 1
  ⇔ x + 2 < 1
  ⇔ x < -1
  Good luck!²

  Trả lời

Viết một bình luận