tìm các số nguyên sao cho: a)2x-3 là bội của x+1 b)x-2 là ước của 3x-2

tìm các số nguyên sao cho:
a)2x-3 là bội của x+1
b)x-2 là ước của 3x-2Viết một bình luận

Câu hỏi mới