Tìm các số nguyên tố x, y thoả mãn: x ² +1 = 6y ² +2

Tìm các số nguyên tố x, y thoả mãn: x ² +1 = 6y ² +2

1 bình luận về “Tìm các số nguyên tố x, y thoả mãn: x ² +1 = 6y ² +2”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^2 +1=6y^2 +2 (1)
  =>x^2 +1-2=6y^2
  =>x^2 -1=6y^2
  =>(x-1)(x+1)=6y^2
  Do VP=6y^2 \vdots 2=>VT=(x-1)(x+1)\vdots 2
  Mà x-1 và x+1 cùng tính chẵn lẻ => $\begin{cases}x-1\vdots 2\\x+1\vdots 2\end{cases}$
  =>(x-1)(x+1)\vdots 2.2=4
  =>6y^2 \vdots 4
  =>y^2 \vdots 2
  =>y\vdots 2
  Mà y là số nguyên tố =>y=2
  Thay vào (1), ta được : x^2 +1=6.2^2 +2
  =>x^2 +1=6.4+2
  =>x^2 +1=24+2=26
  =>x^2 =26-1
  =>x^2 =25
  =>x=5 ( Do x là số nguyên tố )
  Vậy (x;y)=(5;2)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới