Tìm các số tự nhiên x và y sao cho 24 + 2xy = 5x

Tìm các số tự nhiên x và y sao cho 24 + 2xy = 5x

1 bình luận về “Tìm các số tự nhiên x và y sao cho 24 + 2xy = 5x”

 1. Có:    24+2xy=5x    
           2xy-5x  =24    ( chuyển vế đổi dấu)
           x(2y-5)  =24
  =>x ; 2y-5 là ước của 24
  Ta có bảng :
  x         1        2        3       4       6       8    12       24
  2y-5    24     12       8       6       4       3     2        1
  y         9,5     8,5      6,5    5,5    4,5     4    3,5      3
  Vì x và y là số tự nhiên nên (x;y) thỏa mãn:  (8;4)  và  (24;3)
  Vậy (x;y) thỏa mãm:  (8;4)  và  (24;3)
  / chúc bạn học tốt/

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới