tìm các số x,y nguyên biết: 3xy – 4x +2y=1

tìm các số x,y nguyên biết: 3xy – 4x +2y=1

1 bình luận về “tìm các số x,y nguyên biết: 3xy – 4x +2y=1”

Viết một bình luận