Tìm chữ số tận cùng của các số sau: a) $57^{1999}$ b) $93^{1999}$

Tìm chữ số tận cùng của các số sau:
a) $57^{1999}$ b) $93^{1999}$Viết một bình luận

Câu hỏi mới