Tìm giá trị lớn nhất của biểnn thức: C = -(x – 5)^2 + 10

Tìm giá trị lớn nhất của biểnn thức: C = -(x – 5)^2 + 10

2 bình luận về “Tìm giá trị lớn nhất của biểnn thức: C = -(x – 5)^2 + 10”

 1. Answer:
  Ta có: (x-5)^2>=0
  =>-(x-5)^2<=0
  =>-(x-5)^2+10<=10
  Dấu “=” xảy ra khi C=10 tại (x-5)^2=0
  <=>x-5=0<=>x=5
  Vậy Max_{\text{C}}=10 tại x=5

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  C= -(x-5)^2 +10
  Ta có : (x-5)^2 >=0AAx
  => -(x-5)^2 <=0 AAx
  => -(x-5)^2 +10<=10AAx
  =>C<=10
  Dấu “=” xảy ra <=>x-5=0
  <=>x=5
  Vậy $Max C=10$<=>x=5

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới